BADANIA DLA KIEROWCÓW - BADANIA KIEROWCÓW W SZCZECINIE

Przejdź do treści

Menu główne:

BADANIA DLA KIEROWCÓW

 • Badania kierowcy: wstępne i okresowe

 • Badanie egzaminatora, instruktora kierujących pojazdami

 • Badania kierowcy pojazdu uprzywilejowanego w ruchu

 • Badanie kierowcy pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

 • Badanie kierowcy: autobusu, busa, taxi osobowej i bagażowej, pojazdów ciężarowych, badania motorniczego tramwaju

 • Badanie kierowców po wypadku drogowym

 • Badanie kierowcy zatrzymanego za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

 • Badanie kierowcy, który otrzymał ponad 24 punkty karne

 • Badanie kierowców skierowanych przez lekarza

 • Badanie kierowców pojazdów służbowych

 • Badanie kierowcy za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków

 • Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego

Bezterminowe prawo jazdy odeszło już do historii.


Po nowelizacji przepisów z początku 2013 roku (Ustawa o kierujących pojazdami) osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy kategorii A, B, B+E lub T, otrzymują dokument
o ważności określonej - na okres do 15 lat lub krótszy.

Natomiast prawo jazdy kat. C1, C1 +E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E
jest wydawane na okres do 5 lat, nie dłużej jednak niż wynika z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

O skróceniu terminu ważności prawa jazdy może zdecydować lekarz lub psycholog, na podstawie wyniku badania poprzedzającego wydanie prawa jazdy. Ważność prawa jazdy może zostać przedłużona na wniosek jego posiadacza, ale trzeba wnieść opłatę i przedstawić wyniki odpowiednich badań.

Ci, którzy prawo jazdy mieli już wcześniej, będą musieli je wymienić.
Ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła nową zasadę, od której nie przewidziano wyjątków, że prawo jazdy wydaje się na czas określony. Warto, zatem zapamiętać, że świeżo upieczeni kierowcy, którzy dokument otrzymali po 19 stycznia 2013 r., nie dostaną bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami.

Prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033.

Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają.
W przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności przedłużany jest każdorazowo po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


Obowiązkowe badania psychologiczne, dotyczą licznej grupy kierowców.


 • Uprawnionych do kierowania pojazdami wszystkich kategorii C, E lub D

 • Kierujących pojazdem, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym,

 • Kierujących pojazdem, przyłapanych na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

 • Kierujących pojazdem, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 • Kierujących pojazdem uprzywilejowanym oraz służącym do przewożenia wartości pieniężnych, tzw. „bankowozów”.

 • Kierujących pojazdem w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych

    (np.: instruktorzy, egzaminatorzy, przedstawiciele handlowi i medyczni, kurierzy, taksówkarze i inni).

PSYCHOTESTY SZCZECIN
 
Copyright 2021. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego