PO ZATRZYMANIU - BADANIA KIEROWCÓW W SZCZECINIE

Przejdź do treści

Menu główne:

PO ZATRZYMANIU

PRZYDATNE INFORMACJE


Według polskiego prawa wyróżnia się dwa stany nietrzeźwego kierowcy:

- Stan po użyciu alkoholu- jeśli we krwi stężenie alkoholu wynosi 0,2 - 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu 0,1-0,25 mg na dm3). Jeśli prowadziłeś auto po spożyciu alkoholu, jest traktowane jako wykroczenie.
-Stan nietrzeźwości- jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg na dm3).  W tym wypadku siadanie za kierownicę przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

Ważne! Wysokość kary określa sąd.
Uwaga! Za prowadzącego będzie uznany nawet ten, kto tylko siedzi za kierownicą samochodu lub motocykla, gdy silnik pojazdu pracuje, albo gdy kluczyk włączający zapłon znajduje się w stacyjce. Dlatego po spożyciu alkoholu lepiej trzymać się z daleka od pojazdów silnikowych.

Według przepisów wprowadzonych w 2011r. każdy kierowca, który choćby raz został zatrzymany podczas jazdy pod wpływem alkoholu, musi być zbadany przez lekarza oraz przez psychologa. Na badania kieruje starosta na podstawie sądowego orzeczenia o zatrzymaniu prawa jazdy. Według przepisów z 2011r. obowiązkowe są również kursy reedukacyjne dla kierowców przyłapanych na jeździe pod wpływem alkoholu, ale przepis ten będzie mógł być egzekwowany dopiero od stycznia 2016r. Przesunięcie terminu ich wprowadzenia wynika z faktu, że wciąż trwają prace nad przebudową systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Środki odurzające zażywane przez kierowców, traktowane są przez polskie prawo tak samo, jak alkohol. Używa się wobec nich również określenia "środki działające podobnie do alkoholu". Nie ma zatem różnicy, czy prowadzący jest pijany czy odurzony na przykład narkotykami. Będzie sądzony i karany w ten sam sposób. Lista środków działających podobnie jak alkohol obejmuje opiaty (obecne w morfinie, heroinie, kodeinie), tetrahydrokanabinole (obecne w marihuanie i haszyszu), benzodiazepiny, barbiturany, amfetamina i jej analogi oraz kokaina.

W przypadku środków odurzających przepisy nie przewidują żadnych norm stężenia w organizmie, dlatego przy stwierdzeniu ich obecności u kierowcy wszystko zależy od interpretacji sądu. Wyroki zależą najczęściej od opinii biegłych.

Czy jeżeli otrzymałem negatywne orzeczenie psychologiczne w innej Pracowni mogę zgłosić się od razu na ponowne badanie?

Odpowiedź brzmi – NIE!
Osoby, które otrzymały negatywne orzeczenie psychologiczne po zakończonych badaniach mają tylko dwa wyjścia:
Po pierwsze
, jeżeli ktoś nie zgadza się z treścią wystawionego orzeczenia może wystąpić z wnioskiem o odwołanie się od wystawionego orzeczenia. Będzie wtedy skierowany do Placówki Odwoławczej.

Po drugie można odczekać tzw. okres administracyjny i udać się do Starostwa po decyzję w sprawie ponownego badania psychologicznego w celu przywrócenia uprawnień do kierownia pojazdami. W tym przypadku badania psychologiczne – psychotesty – można wykonać w uprawnionej przez Urząd Marszałkowski Pracowni. Ważne jest, aby zabrać ze sobą stosowne dokumenty.

Pamiętaj!
Jeżeli planujesz poddać się badaniom psychologicznym (psychotesty) – podchodź do tej decyzji z rozwagą (nie idź zmęczony, chory, nie spiesz się podejmując decyzję o wykonaniu badań "na chura" w pierwszej napotkanej pracowni w drodze do domu po wyczerpującej pracy).
Uwaga! Wszystkie regulacje prawne dotyczące alkoholu za kierownicą lub podobnie działającego środka, obejmują zarówno kierowców amatorów, jak i kierowców zawodowych.W sytuacji prowadzenia pojazdu przez kierowcę, wcześniejsze spożycie alkoholu powoduje szereg zmian w procesie odbioru i przetwarzania informacji oraz w procesach decyzyjnych zachowania:

pogarsza koordynację ruchów – pojawiają się trudności w wykonywaniu kilku czynności jednocześnie

zmniejsza szybkość reakcji – wydłuża się czas reakcji
powoduje pogorszenie wzroku
– problem z dostrzeżeniem szczegółów i zdarzeń na drodze
ogranicza pole widzenia
– zawęża normalne pole widzenia
powoduje błędną ocenę odległości i szybkości
powoduje błędną ocenę własnych umiejętności
(wiara we własną sprawność „jedno piwko nie zaszkodzi”)
zaburza procesy koncentracji i podzielności uwagi
powoduje spowolnienie adaptacji wzroku do ciemności
zwiększa podatność na olśnienie
sprzyja brawurze, popisywaniu się i agresji


W naszym społeczeństwie panuje wiele fałszywych przekonań i mitów związanych z alkoholem. Dotyczą one skutków picia alkoholu i sposobów na trzeźwienie.


Mity dotyczące alkoholu:

 Spacer na świeżym powietrzu otrzeźwi mnie
Ani oddziaływanie świeżego powietrza, ani zimnego prysznica nie przyspiesza procesu trawienia alkoholu.
Jest ciepło, to szybko wypocę wypity alkohol

Nieprawda: poprzez skórę człowiek wypaca tylko ok. 1 procenta wypitego alkoholu.

 Nie mam daleko do domu, spokojnie dojadę
Jazda po alkoholu jest zawsze niebezpieczna. A zagrożeniem nie są patrole policji lecz zaburzona sprawność kierowcy. Przeczytaj powyżej, jak wpływa alkohol na naszą sprawność psychofizyczną. Dlatego po alkoholu nie trudno znaleźć się w rowie.
 Wytrzeźwieję, gdy napiję się kawy

Kawa nie usuwa alkoholu z organizmu. Kofeina zawarta w kawie może zmniejszyć odczucie senności wywołane alkoholem. Jednak nie powoduje wytrzeźwienia. Kawa (lub inne napoje z kofeiną) po wypiciu alkoholu może nas wyłącznie oszukać, dając poczucie że w dalszym ciągu jesteśmy trzeźwi.

Będę jechał wolno i ostrożnie, to nic złego się nie stanie

Alkohol powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, opóźnia reakcje. Kierowca po alkoholu już sam dla siebie jest niebezpieczny.

 Piwo bezalkoholowe lub słabe drinki mogę pić w dowolnych ilościach.
Piwo "bezalkoholowe" również zawiera do 1,5% alkoholu. Wypicie większej ilości skutkuje podobnie jak po wypiciu normalnego piwa. Np. 1l piwa 1% zawiera 1 porcję standardową,
a 750 ml piwa 1,5% zawiera 1,13 porcji standardowej. Organizm może nie zdążyć zneutralizować spożytego alkoholu na bieżąco. Dodatkowo dwutlenek węgla znajdujący się w napojach gazowanych przyśpiesza odczucie działania alkoholu, ale nie powoduje jego szybszego rozkładu.
 Jeśli dużo zjem mogę więcej wypić

Alkohol jest szybko wchłaniany do krwiobiegu, a tylko niewielka jego część przedostaje się przez ścianki żołądka. Duża ilość trawionego jedzenia może rozcieńczyć alkohol, ale go nie usunie ani nie zneutralizuje. Skutek faktycznie jest taki, że alkohol nie uderzy nam tak szybko do głowy, jak na pusty żołądek.

Obfity posiłek, szczególnie z dużą zawartością tłuszczu, opóźnia wchłanianie i rozkład alkoholu przez wątrobę, ale nie ma żadnego wpływu na zawartość alkoholu w organizmie. Jest to jedynie dobry sposób na opóźnienie upicia się. Niestety powoduje dłuższe zaleganie alkoholu w organizmie, a więc będziemy dłużej pod jego wpływem. W dłuższej perspektywie takie praktyki mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia wątroby, czyli marskości.

Mężczyzna jest bardziej odporny na alkohol niż kobieta. Więcej ważę - mogę więcej wypić.

Sposób reagowania na alkohol zależy od wielu indywidualnych cech organizmu (stanu zdrowia, sposobu odżywiania się itd.). Jednak można wyróżnić pewne ogólne różnice jeżeli chodzi o płeć, ponieważ alkohol jest u kobiet wchłaniany i trawiony inaczej niż u mężczyzn. Z reguły osoby drobnej budowy ciała (szczególnie kobiety) szybciej odczują efekt oddziaływania alkoholu w organizmie. Ciało kobiety zawiera mniejszą ilość wody niż ciało mężczyzny o zbliżonej wadze. Co z tego wynika? Jeśli nawet oboje wypiją tyle samo, stężenie alkoholu u mężczyzny będzie niższe. Jednak nie oznacza to wcale, że mężczyzna może pić bezkarnie. Zdarza się, że przy bardzo podobnym sposobie picia - zmiany chorobowe utrudniające rozkład alkoholu w organizmie, pojawiają się u mężczyzny wcześniej niż u kobiety.
Z drugiej strony, organizm kobiety szybciej wyeliminuje alkohol z krwiobiegu niż organizm mężczyzny. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że kobiety mają proporcjonalnie większą objętość wątroby (w stosunku do masy ciała). Sposób reagowania na alkohol zależy jednak w największym stopniu od indywidualnych cech organizmu.
Jeżeli się trochę prześpię, po wypiciu to później mogę spokojnie prowadzić samochód
Stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zależy od m.in. ilości spożytego alkoholu, ciężaru ciała osoby pijącej i czasu, jaki upłynął od spożycia alkoholu. Wątroba metabolizuje alkohol ze stałą prędkością ok. 8-10 g na godzinę u kobiety i 10-12 g na godzinę u mężczyzny. Sen nie wpływa na przyspieszenie tego procesu.Jazda po alkoholu w innych krajach

Przekroczenie granic Polski wcale nie zwalnia kierowcy z abstynencji. Co prawda w wielu krajach przepisy są bardziej liberalne niż w naszym, ale są też państwa, w których normy stężenia alkoholu we krwi, są bardziej restrykcyjne. Przepisy określające dopuszczalny limit alkoholu we krwi – są często ustalane w oparciu o analizy i badania przeprowadzone przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, a także skalę zjawiska w danym kraju czy uwarunkowania kulturowe. Podczas gdy w Rosji czy Czechach od kierujących wymaga się całkowitej trzeźwości, to w USA lub w Wielkiej Brytanii nie ma problemu z jazdą z 0,8 promila.


0 promila - obowiązuje w Albanii, Chorwacji, Estonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Czechach, a także na Białorusi, Malcie, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.
Do 0,2 promila - obowiązuje w Polsce, Szwecji i Norwegii.
Do 0,4 promila - obowiązuje na Litwie.
Do 0,5 promila - obowiązuje na terenie  Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czarnogóry, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Łotwy, Macedonii, Niemiec, Portugalii, Serbii, Słowenii, Szwajcarii ,Turcji i Włoch.
Do 0,8 promila - obowiązuje w Irlandii, Luksemburgu, i Wielkiej Brytanii, USA.

Uwaga! W Holandii limit trzeźwości dla kierowców, którzy prawo jazdy mają krócej niż 5 lat, wynosi 0,2 promila. W Niemczech kierowcy posiadający prawo jazdy krócej niż 2 lata w ogóle nie mogą mieć alkoholu we krwi.

PSYCHOTESTY SZCZECIN. BADANIA PO ZATRZYMANIU PRAWA JAZDY

;)

 
Copyright 2021. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego